• De SePAS, eng Plaz fir...

  ...sech ze orientéieren

  ➜ Wat sinn eigentlech meng Interessen... Kennen ech meng Fäegkeeten...

  ➜ Wat fir e Beruff kënnt fir mech a Fro...

   

  ...sech ze informéieren

  ➜ A wat fir enger Schoul kann ech déi Sektioun/Formatioun fannen, déi ech mir erausgesicht hunn,

  ze Lëtzebuerg oder am Ausland...

  ➜ Wou kann ech Nohëllefstonne kréien...

  ➜ Wat fir eng finanziell Hëllef ass méiglech...wéi kann ech se kréien...

  ➜ Ech sichen eng Wunneng. Wéi kann ech mech do uleeën...

   

  ...sech Hëllef ze sichen

  ➜ ech hu Stress mat Frënn… doheem … an der Schoul … wat soll ech maachen…

  ➜ Mir geet et net esou gutt am Moment, ech brauch eng Plaz wou ech fräi ka schwätzen...

 • Eis Methoden

  ➜ Mir versichen ee Kontakt hierzestellen tëschent der Schoul an der Famill.

   

  ➜ Mir schaffe mat aneren Institutiounen an Organisatiounen zesummen.

   

  ➜ Mir maache Präventiouns-an Projetsaarbëcht mat Gruppen.

   

  ➜ Eis Konsultatioune si gratis a vertraulech.

   

 • Eis Equipe

 • Kontakt SePAS

  Formular wird gesendet...

  Auf dem Server ist ein Fehler aufgetreten.

  Formular empfangen.